AMD Radeon RX 6800 XT

 • Release date Nov 2020
 • Autolykos 110.00 Mh/s @ 150W
 • BeamHashIII 36.00 h/s @ 150W
 • Blake3 1.60 Gh/s @ 110W
 • CryptoNightGPU 3.30 kh/s @ 180W
 • Cuckatoo31 2.20 h/s @ 150W
 • Cuckatoo32 0.90 h/s @ 150W
 • CuckooCycle 7.00 h/s @ 140W
 • DynexSolve 5.30 kh/s @ 130W
 • Ethash 62.00 Mh/s @ 110W
 • Ethash4G 62.00 Mh/s @ 110W
 • FiroPow 35.00 Mh/s @ 200W
 • FishHash 41.00 Mh/s @ 120W
 • GhostRider 1.80 kh/s @ 200W
 • IronFish 16.20 Gh/s @ 110W
 • Karlsenhash 1.20 Gh/s @ 120W
 • KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
 • Memehash 90.00 Mh/s @ 200W
 • MeowPow 33.00 Mh/s @ 180W
 • NexaPow 63.00 Mh/s @ 150W
 • Octopus 17.10 Mh/s @ 180W
 • Pyrin 4.20 Gh/s @ 130W
 • SHA512256d 1.00 Gh/s @ 160W
 • Skydoge 26.00 Mh/s @ 170W
 • Ton 3.90 Gh/s @ 190W
 • Verthash 940.00 kh/s @ 100W
 • ZelHash 66.00 h/s @ 150W
 • Zhash 93.00 h/s @ 160W
 • kHeavyHash 870.00 Mh/s @ 160W

Most profitable coins for Radeon RX 6800 XT

$/kWh
Name(Tag)
Algorithm
Market Cap
Volume
Est. Rewards
Est. Rewards 24h
Rev. BTC
Rev. 24h
Rev. $
Rev. 24h
Profit
Profit 24h
Ryo(RYO)
CryptoNightGPU 3.30 kh/s @ 180W
$1,308,411
0.01 BTC
16.3097
22.6289
0.000006
0.000008
$0.41
$0.57
-$0.02
$0.13
Meowcoin(MEWC)
MeowPow 33.00 Mh/s @ 180W
$746,221
0.03 BTC
3,380.5963
3,345.5334
0.000008
0.000008
$0.56
$0.55
$0.12
$0.12
Kiirocoin(KIIRO)
FiroPow 35.00 Mh/s @ 200W
$642,707
0.32 BTC
5.3931
4.8645
0.000008
0.000007
$0.55
$0.50
$0.07
$0.02
Skydoge(SKY)
Skydoge 26.00 Mh/s @ 170W
$570,803
0.01 BTC
45,660.1866
39,671.4230
0.000008
0.000007
$0.55
$0.48
$0.14
$0.07
Ravencoin(RVN)
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
$405,842,998
26.27 BTC
14.9998
16.0857
0.000006
0.000007
$0.44
$0.47
-$0.04
-$0.01
Firo(FIRO)
FiroPow 35.00 Mh/s @ 200W
$24,434,898
0.92 BTC
0.2881
0.2592
0.000008
0.000007
$0.51
$0.46
$0.03
-$0.02
Clore(CLORE)
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
$55,513,752
21.75 BTC
2.8652
2.9573
0.000007
0.000007
$0.45
$0.46
-$0.03
-$0.02
Nicehash-KawPow
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
-
0.67 BTC
0.000006
0.000007
0.000006
0.000007
$0.41
$0.46
-$0.07
-$0.02
Nicehash-ZelHash
ZelHash 66.00 h/s @ 150W
-
0.26 BTC
0.000005
0.000007
0.000005
0.000007
$0.37
$0.45
$0.01
$0.09
AIPowerGrid(AIPG)
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
$4,084,596
0.79 BTC
7.8247
8.6690
0.000006
0.000006
$0.40
$0.44
-$0.08
-$0.04
Neurai(XNA)
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
$19,578,303
2.69 BTC
278.7509
276.1965
0.000006
0.000006
$0.44
$0.43
-$0.04
-$0.05
Neoxa(NEOX)
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
$8,941,451
0.83 BTC
236.5358
256.7569
0.000006
0.000006
$0.40
$0.43
-$0.08
-$0.05
Satoxcoin(SATOX)
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
$1,219,483
0.05 BTC
1,686.1743
1,574.8193
0.000007
0.000006
$0.46
$0.43
-$0.02
-$0.05
Flux(FLUX)
PoUW 66.00 h/s @ 150W
$341,321,687
52.70 BTC
0.3578
0.4316
0.000005
0.000006
$0.35
$0.42
-$0.01
$0.06
Aittcoin(AITT)
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
$129,409
0.34 BTC
24,589.7743
22,613.4579
0.000006
0.000006
$0.44
$0.40
-$0.04
-$0.08
GamePass(GPN)
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
$240,861
0.01 BTC
2,082.4150
1,738.9417
0.000007
0.000006
$0.47
$0.39
-$0.01
-$0.09
Anokas(ANOK)
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
$113,025
0.02 BTC
127.8603
82.2455
0.000009
0.000006
$0.60
$0.39
$0.12
-$0.09
Paprikacoin(PAPRY)
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
$36,395
0.00 BTC
389.1001
426.7379
0.000005
0.000006
$0.35
$0.39
-$0.13
-$0.09
Frencoin(FREN)
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
$723,558
0.04 BTC
232,814.1832
213,098.4216
0.000006
0.000006
$0.42
$0.39
-$0.06
-$0.09
DinarTether(DINT)
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
$7,638
0.00 BTC
757.0221
642.6000
0.000007
0.000006
$0.45
$0.39
-$0.03
-$0.09
BitcoinGold(BTG)
Zhash 93.00 h/s @ 160W
$577,802,133
0.16 BTC
0.0122
0.0115
0.000006
0.000006
$0.40
$0.38
$0.02
-$0.00
MWC-CT31(MWC)
Cuckatoo31 2.20 h/s @ 150W
$192,732,197
0.03 BTC
0.0232
0.0211
0.000006
0.000005
$0.41
$0.37
$0.05
$0.01
IronFish(IRON)
FishHash 41.00 Mh/s @ 120W
$50,103,078
1.43 BTC
0.3030
0.2886
0.000006
0.000005
$0.38
$0.36
$0.09
$0.08
Conceal(CCX)
CryptoNightGPU 3.30 kh/s @ 180W
$642,800
0.00 BTC
8.8461
12.2050
0.000004
0.000005
$0.26
$0.36
-$0.17
-$0.07
BitcoinZ(BTCZ)
Zhash 93.00 h/s @ 160W
$807,938
0.00 BTC
6,201.0405
5,619.0688
0.000006
0.000005
$0.40
$0.36
$0.01
-$0.02
Grin-CT32(GRIN)
Cuckatoo32 0.90 h/s @ 150W
$3,697,714
0.28 BTC
9.0381
9.5340
0.000005
0.000005
$0.34
$0.36
-$0.02
-$0.00
Gemlink(GLINK)
Zhash 93.00 h/s @ 160W
$830,903
0.00 BTC
40.7111
36.6586
0.000006
0.000005
$0.39
$0.35
$0.00
-$0.04
Nicehash-Zhash
Zhash 93.00 h/s @ 160W
-
0.02 BTC
0.000005
0.000005
0.000005
0.000005
$0.36
$0.34
-$0.02
-$0.05
Nicehash-FishHash
FishHash 41.00 Mh/s @ 120W
-
0.02 BTC
0.000005
0.000005
0.000005
0.000005
$0.33
$0.33
$0.04
$0.05
Nicehash-Karlsenhash
Karlsenhash 1.20 Gh/s @ 120W
-
0.04 BTC
0.000004
0.000005
0.000004
0.000005
$0.28
$0.32
-$0.01
$0.03
Nautilus(NTL)
Karlsenhash 1.20 Gh/s @ 120W
$67,942
0.01 BTC
319.4624
296.4617
0.000005
0.000005
$0.34
$0.32
$0.06
$0.03
Nexel-AI(NXL)
Karlsenhash 1.20 Gh/s @ 120W
$135,342
0.01 BTC
283.3437
304.2514
0.000004
0.000005
$0.29
$0.32
$0.01
$0.03
Dynexcoin(DNX)
DynexSolve 5.30 kh/s @ 130W
$40,457,311
7.10 BTC
0.6950
0.6525
0.000005
0.000004
$0.31
$0.29
-$0.00
-$0.02
Nexa(NEXA)
NexaPow 63.00 Mh/s @ 150W
$9,448,664
3.33 BTC
64,739.4586
64,451.4850
0.000004
0.000004
$0.27
$0.27
-$0.09
-$0.09
Hypra(HYP)
EthashB3 62.00 Mh/s @ 110W
$0
0.01 BTC
16.5865
16.7241
0.000004
0.000004
$0.26
$0.26
-$0.00
-$0.00
Hoosat(HTN)
Pyrin 4.20 Gh/s @ 130W
$147,376
0.01 BTC
1,466.3847
1,430.1710
0.000004
0.000004
$0.26
$0.26
-$0.05
-$0.05
Nicehash-CuckooCycle
CuckooCycle 7.00 h/s @ 140W
-
0.01 BTC
0.000004
0.000004
0.000004
0.000004
$0.25
$0.25
-$0.09
-$0.09
Pyrin(PYI)
Pyrin 4.20 Gh/s @ 130W
$8,397,686
2.11 BTC
8.3866
8.0534
0.000004
0.000004
$0.26
$0.25
-$0.05
-$0.06
Aeternity(AE)
CuckooCycle 7.00 h/s @ 140W
$15,349,092
0.48 BTC
5.6081
6.0252
0.000003
0.000004
$0.23
$0.24
-$0.11
-$0.09
Nicehash-NexaPow
NexaPow 63.00 Mh/s @ 150W
-
0.04 BTC
0.000004
0.000004
0.000004
0.000004
$0.25
$0.24
-$0.11
-$0.12
Nicehash-Pyrin
Pyrin 4.20 Gh/s @ 130W
-
0.00 BTC
0.000004
0.000004
0.000004
0.000004
$0.24
$0.24
-$0.07
-$0.07
Ergo(ERG)
Autolykos 110.00 Mh/s @ 150W
$88,799,869
1.14 BTC
0.2195
0.2043
0.000004
0.000004
$0.26
$0.24
-$0.10
-$0.12
Beam(BEAM)
BeamHashIII 36.00 h/s @ 150W
$5,339,691
0.82 BTC
6.4413
6.6978
0.000003
0.000004
$0.23
$0.24
-$0.13
-$0.12
Nicehash-BeamV3
BeamHashIII 36.00 h/s @ 150W
-
0.01 BTC
0.000003
0.000003
0.000003
0.000003
$0.23
$0.24
-$0.13
-$0.12
Vertcoin(VTC)
Verthash 940.00 kh/s @ 100W
$4,904,015
0.10 BTC
3.2915
3.3487
0.000003
0.000003
$0.23
$0.24
-$0.01
-$0.00
Nicehash-Autolykos
Autolykos 110.00 Mh/s @ 150W
-
0.03 BTC
0.000004
0.000003
0.000004
0.000003
$0.25
$0.23
-$0.11
-$0.13
Karlsen(KLS)
Karlsenhash 1.20 Gh/s @ 120W
$3,092,148
1.23 BTC
66.4722
61.0803
0.000003
0.000003
$0.23
$0.22
-$0.05
-$0.07
Nicehash-Cuckatoo32
Cuckatoo32 0.90 h/s @ 150W
-
0.00 BTC
0.000006
0.000003
0.000006
0.000003
$0.39
$0.21
$0.03
-$0.15
Kaspa Classic(CAS)
Pyrin 4.20 Gh/s @ 130W
$55,758
0.00 BTC
422.7372
423.6878
0.000003
0.000003
$0.19
$0.19
-$0.12
-$0.12
PepePow(PEPEW)
Memehash 90.00 Mh/s @ 200W
$0
0.00 BTC
50,348.2664
53,613.3894
0.000003
0.000003
$0.18
$0.19
-$0.30
-$0.29
QuarkChain(QKC)
Ethash 62.00 Mh/s @ 110W
$0
0.72 BTC
15.4827
15.2685
0.000003
0.000003
$0.18
$0.18
-$0.08
-$0.08
Dogether(DOGETHER)
Ethash 62.00 Mh/s @ 110W
$0
0.01 BTC
153,104.3336
188,572.0979
0.000002
0.000003
$0.14
$0.17
-$0.12
-$0.09
EthereumPoW(ETHW)
Ethash 62.00 Mh/s @ 110W
$384,266,912
14.09 BTC
0.0472
0.0476
0.000002
0.000003
$0.17
$0.17
-$0.10
-$0.09
Raptoreum(RTM)
GhostRider 1.80 kh/s @ 200W
$22,358,652
0.03 BTC
177.3675
157.4436
0.000003
0.000002
$0.19
$0.17
-$0.29
-$0.31
Nicehash-Etchash
Etchash 62.00 Mh/s @ 110W
-
0.03 BTC
0.000003
0.000002
0.000003
0.000002
$0.18
$0.17
-$0.08
-$0.10
Etica(EGAZ)
Etchash 62.00 Mh/s @ 110W
$64,996
0.00 BTC
26.5981
27.3693
0.000002
0.000002
$0.16
$0.17
-$0.10
-$0.10
Canxium(CAU)
Ethash 62.00 Mh/s @ 110W
$3,462,619
1.84 BTC
0.0377
0.0365
0.000003
0.000002
$0.17
$0.17
-$0.09
-$0.10
EthereumClassic(ETC)
Etchash 62.00 Mh/s @ 110W
$4,469,934,339
12.03 BTC
0.0054
0.0054
0.000002
0.000002
$0.16
$0.16
-$0.10
-$0.10
Nicehash-Ethash
Ethash 62.00 Mh/s @ 110W
-
0.01 BTC
0.000002
0.000002
0.000002
0.000002
$0.16
$0.16
-$0.10
-$0.10
OctaSpace(OCTA)
Ethash 62.00 Mh/s @ 110W
$50,241,171
5.96 BTC
0.0898
0.0907
0.000002
0.000002
$0.16
$0.16
-$0.11
-$0.11
Vultaic(VLC)
KawPow 33.00 Mh/s @ 200W
$12,967
0.00 BTC
623.1230
708.7970
0.000002
0.000002
$0.13
$0.15
-$0.35
-$0.33
Larissa(LRS)
Ethash 62.00 Mh/s @ 110W
$496,900
0.26 BTC
2.4955
2.6842
0.000002
0.000002
$0.14
$0.15
-$0.12
-$0.11
Fsociety(FSC)
GhostRider 1.80 kh/s @ 200W
$31,714
0.00 BTC
8,110.9070
6,280.0606
0.000003
0.000002
$0.19
$0.15
-$0.29
-$0.33
EtherGem(EGEM)
Ethash 62.00 Mh/s @ 110W
$18,088
0.00 BTC
301.4359
305.0667
0.000002
0.000002
$0.14
$0.14
-$0.12
-$0.12
Alephium(ALPH)
Blake3 1.60 Gh/s @ 110W
$127,760,810
4.63 BTC
0.0788
0.0864
0.000002
0.000002
$0.13
$0.14
-$0.14
-$0.13
Etho(ETHO)
Ethash 62.00 Mh/s @ 110W
$559,340
0.00 BTC
13.3388
17.6133
0.000001
0.000002
$0.10
$0.13
-$0.17
-$0.14
Nicehash-Octopus
Octopus 17.10 Mh/s @ 180W
-
0.11 BTC
0.000002
0.000002
0.000002
0.000002
$0.11
$0.12
-$0.32
-$0.31
Nicehash-Alephium
Blake3 1.60 Gh/s @ 110W
-
0.00 BTC
0.000002
0.000002
0.000002
0.000002
$0.11
$0.12
-$0.16
-$0.14
Conflux(CFX)
Octopus 17.10 Mh/s @ 180W
$891,816,009
33.81 BTC
0.5168
0.5587
0.000002
0.000002
$0.11
$0.12
-$0.32
-$0.31
Callisto(CLO)
Ethash 62.00 Mh/s @ 110W
$599,221
0.00 BTC
671.6118
628.0463
0.000002
0.000002
$0.13
$0.12
-$0.13
-$0.14
Bitnet BTN(BTN)
Ethash 62.00 Mh/s @ 110W
$140,578
0.04 BTC
1.4899
1.6509
0.000001
0.000002
$0.09
$0.10
-$0.17
-$0.16
Equilibria(XEQ)
CryptoNightGPU 3.30 kh/s @ 180W
$989,112
0.22 BTC
0.8629
7.8561
0.000000
0.000001
$0.01
$0.07
-$0.42
-$0.36
Radiant(RXD)
SHA512256d 1.00 Gh/s @ 160W
$12,001,820
0.15 BTC
35.7682
35.9898
0.000001
0.000001
$0.04
$0.04
-$0.34
-$0.34
Kaspa(KAS)
kHeavyHash 870.00 Mh/s @ 160W
$3,304,084,312
105.41 BTC
0.0266
0.0266
0.000000
0.000000
$0.00
$0.00
-$0.38
-$0.38
Sedra(SDR)
kHeavyHash 870.00 Mh/s @ 160W
$3,436,491
0.05 BTC
11.6905
11.4130
0.000000
0.000000
$0.00
$0.00
-$0.38
-$0.38
Nicehash-kHeavyHash
kHeavyHash 870.00 Mh/s @ 160W
-
1.38 BTC
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
$0.00
$0.00
-$0.38
-$0.38
Bugna(BGA)
kHeavyHash 870.00 Mh/s @ 160W
$245,266
0.00 BTC
302.4020
286.3453
0.000000
0.000000
$0.00
$0.00
-$0.38
-$0.38