NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

 • Release date Oct 2016
 • Aion 80.00 h/s @ 80W
 • Argon2d-NIM 110.00 kh/s @ 80W
 • Autolykos 22.00 Mh/s @ 70W
 • BCD 8.50 Mh/s @ 80W
 • BeamHashIII 6.00 h/s @ 80W
 • CryptoNightFast 640.00 h/s @ 60W
 • CryptoNightGPU 550.00 h/s @ 70W
 • CryptoNightHeavy 390.00 h/s @ 60W
 • CryptoNightR 250.00 h/s @ 60W
 • DynexSolve 750.00 h/s @ 60W
 • EquihashZero 11.80 h/s @ 80W
 • Ethash4G 13.00 Mh/s @ 80W
 • GhostRider 320.00 h/s @ 80W
 • Handshake 100.00 Mh/s @ 80W
 • Hex 6.00 Mh/s @ 80W
 • IronFish 1.70 Gh/s @ 40W
 • KawPow 6.10 Mh/s @ 80W
 • Lyra2REv3 18.80 Mh/s @ 80W
 • NeoScrypt 500.00 kh/s @ 80W
 • PHI2 2.40 Mh/s @ 80W
 • ProgPow 6.40 Mh/s @ 80W
 • RandomX 200.00 h/s @ 60W
 • SHA512256d 120.00 Mh/s @ 60W
 • TimeTravel10 11.50 Mh/s @ 80W
 • Verthash 200.00 kh/s @ 70W
 • X16R 8.00 Mh/s @ 80W
 • X25X 1.65 Mh/s @ 80W
 • Xevan 1.70 Mh/s @ 80W
 • ZelHash 12.50 h/s @ 80W
 • Zhash 19.00 h/s @ 80W
 • kHeavyHash 110.00 Mh/s @ 60W

Most profitable coins for GeForce GTX 1050 Ti

$/kWh
Name(Tag)
Algorithm
Market Cap
Volume
Est. Rewards
Est. Rewards 24h
Rev. BTC
Rev. 24h
Rev. $
Rev. 24h
Profit
Profit 24h
Zano(ZANO)
ProgPowZ
$12,262,295
0.05 BTC
0.0659
0.0650
0.000002
0.000002
$0.06
$0.06
-$0.13
-$0.13
Neoxa(NEOX)
KawPow
$2,532,690
38.98 LTC
47.9387
61.5191
0.000002
0.000002
$0.04
$0.06
-$0.15
-$0.14
Nicehash-KawPow
KawPow
-
0.88 BTC
0.000002
0.000002
0.000002
0.000002
$0.05
$0.05
-$0.14
-$0.14
$214,750,808
37.41 BTC
3.2243
2.9902
0.000002
0.000002
$0.05
$0.05
-$0.14
-$0.14
Nimiq(NIM)
Argon2d-NIM
$13,219,909
0.08 BTC
39.8224
39.4280
0.000002
0.000002
$0.05
$0.05
-$0.14
-$0.14
$180,545,189
2.98 BTC
0.0051
0.0048
0.000002
0.000002
$0.05
$0.05
-$0.14
-$0.14
$349,719
2.56 LTC
244.2855
284.3098
0.000002
0.000002
$0.04
$0.05
-$0.15
-$0.14
Nicehash-Zhash
Zhash
-
0.10 BTC
0.000002
0.000002
0.000002
0.000002
$0.04
$0.05
-$0.15
-$0.14
Conceal(CCX)
CryptoNightGPU
$38,033,272
0.06 BTC
1.0254
1.0739
0.000002
0.000002
$0.04
$0.05
-$0.12
-$0.12
$886,514
5.15 LTC
624.2383
623.1355
0.000002
0.000002
$0.04
$0.04
-$0.15
-$0.15
Ubiq(UBQ)
Ubqhash
$944,230
0.02 BTC
2.0059
1.9729
0.000002
0.000002
$0.04
$0.04
-$0.15
-$0.15
Ryo(RYO)
CryptoNightGPU
$260,091
0.03 BTC
10.2946
7.4698
0.000002
0.000002
$0.06
$0.04
-$0.11
-$0.13
Flux(FLUX)
ZelHash
$121,732,084
67.72 BTC
0.1110
0.1034
0.000002
0.000002
$0.05
$0.04
-$0.15
-$0.15
Nicehash-ZelHash
ZelHash
-
0.14 BTC
0.000002
0.000002
0.000002
0.000002
$0.04
$0.04
-$0.15
-$0.15
Avian(AVN)
X16RT
$189,702
1.42 LTC
917.7388
936.7241
0.000001
0.000002
$0.04
$0.04
-$0.15
-$0.15
Nicehash-Etchash
Etchash
-
0.30 BTC
0.000004
0.000001
0.000004
0.000001
$0.11
$0.04
-$0.09
-$0.15
Sero(SERO)
ProgPow
$4,520,970
1.74 BTC
3.7388
3.1804
0.000002
0.000001
$0.04
$0.04
-$0.15
-$0.16
Vertcoin(VTC)
Verthash
$5,951,255
0.44 BTC
0.3976
0.3872
0.000001
0.000001
$0.04
$0.03
-$0.13
-$0.13
HavenProtocol(XHV)
CryptoNightHaven
$9,074,476
0.09 BTC
0.1463
0.1116
0.000002
0.000001
$0.04
$0.03
-$0.10
-$0.11
Beam(BEAM)
BeamHashIII
$4,256,631
0.39 BTC
1.1220
1.1302
0.000001
0.000001
$0.03
$0.03
-$0.16
-$0.16
Nicehash-BeamV3
BeamHashIII
-
0.03 BTC
0.000001
0.000001
0.000001
0.000001
$0.03
$0.03
-$0.16
-$0.16
Nicehash-NeoScrypt
NeoScrypt
-
0.00 BTC
0.000001
0.000001
0.000001
0.000001
$0.03
$0.03
-$0.17
-$0.16
Raptoreum(RTM)
GhostRider
$30,776,957
0.22 BTC
18.1857
21.3480
0.000001
0.000001
$0.03
$0.03
-$0.17
-$0.16
Radiant(RXD)
SHA512256d
$10,858,526
0.57 BTC
16.5961
17.1906
0.000001
0.000001
$0.03
$0.03
-$0.11
-$0.11
Feathercoin(FTC)
NeoScrypt
$760,320
0.00 BTC
5.4119
10.7749
0.000001
0.000001
$0.02
$0.03
-$0.18
-$0.16
Dynexcoin(DNX)
DynexSolve
$10,538,247
0.11 BTC
0.1762
0.1666
0.000001
0.000001
$0.03
$0.03
-$0.11
-$0.11
Expanse(EXP)
Ethash
$38,765
0.00 BTC
14.7273
14.5385
0.000001
0.000001
$0.03
$0.03
-$0.16
-$0.16
Ergo(ERG)
Autolykos
$75,725,663
15.20 BTC
0.0232
0.0226
0.000001
0.000001
$0.03
$0.03
-$0.14
-$0.14
Nicehash-Autolykos
Autolykos
-
0.11 BTC
0.000001
0.000001
0.000001
0.000001
$0.03
$0.03
-$0.14
-$0.14
Equilibria(XEQ)
CryptoNightGPU
$0
0.05 BTC
6.6942
6.4378
0.000001
0.000001
$0.03
$0.03
-$0.14
-$0.14
Kaspa(KAS)
kHeavyHash
$293,302,123
7.95 BTC
1.7260
1.7016
0.000001
0.000001
$0.03
$0.03
-$0.12
-$0.12
Callisto(CLO)
Ethash
$4,123,759
0.28 BTC
17.2999
19.7217
0.000001
0.000001
$0.02
$0.03
-$0.17
-$0.17
Nicehash-kHeavyHash
kHeavyHash
-
0.29 BTC
0.000001
0.000001
0.000001
0.000001
$0.03
$0.03
-$0.12
-$0.12
$2,120,375,383
91.70 BTC
0.0017
0.0017
0.000001
0.000001
$0.03
$0.03
-$0.17
-$0.17
IronFish(IRON)
IronFish
$0
2.18 BTC
0.0187
0.0189
0.000001
0.000001
$0.02
$0.02
-$0.07
-$0.07
Masari(MSR)
CryptoNightFastV2
$97,899
0.00 BTC
4.8211
3.5532
0.000001
0.000001
$0.03
$0.02
-$0.12
-$0.12
Sumokoin(SUMO)
CryptoNightR
$653,438
0.00 BTC
1.5575
1.5756
0.000001
0.000001
$0.02
$0.02
-$0.13
-$0.12
Etho(ETHO)
Ethash
$384,480
0.00 BTC
2.9965
3.7773
0.000001
0.000001
$0.01
$0.02
-$0.18
-$0.17
$44,526,107
9.04 BTC
2.5666
2.6303
0.000001
0.000001
$0.02
$0.02
-$0.17
-$0.17
Nicehash-RandomX
RandomX
-
0.30 BTC
0.000001
0.000001
0.000001
0.000001
$0.01
$0.02
-$0.13
-$0.13
Orbitcoin(ORB)
NeoScrypt
$217,249
0.23 BTC
0.1597
0.1900
0.000000
0.000000
$0.01
$0.01
-$0.18
-$0.18
Bloc.money(BLOC)
CryptoNightHaven
$0
0.00 BTC
26.3294
20.6285
0.000001
0.000000
$0.01
$0.01
-$0.13
-$0.13
Dagger(XDAG)
RandomX
$19,125,536
0.11 BTC
0.7223
0.6593
0.000000
0.000000
$0.01
$0.01
-$0.13
-$0.13
$7,924,076
0.01 BTC
0.0692
0.0654
0.000000
0.000000
$0.01
$0.01
-$0.14
-$0.14
Monero(XMR)
RandomX
$2,496,488,527
176.85 BTC
0.0000
0.0000
0.000000
0.000000
$0.01
$0.01
-$0.14
-$0.14
Nicehash-X16Rv2
X16Rv2
-
0.00 BTC
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
$0.00
$0.00
-$0.19
-$0.19
Nicehash-X16R
X16R
-
0.00 BTC
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
$0.00
$0.00
-$0.19
-$0.19
Nicehash-CryptoNightR
CryptoNightR
-
0.00 BTC
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
$0.00
$0.00
-$0.14
-$0.14