NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

 • Release date Oct 2016
 • Argon2d-NIM 110.00 kh/s @ 80W
 • Autolykos 22.00 Mh/s @ 70W
 • BCD 8.50 Mh/s @ 80W
 • CryptoNightFast 640.00 h/s @ 60W
 • CryptoNightGPU 550.00 h/s @ 70W
 • CryptoNightHeavy 390.00 h/s @ 60W
 • CryptoNightR 250.00 h/s @ 60W
 • Equihash (150,5) 6.00 h/s @ 80W
 • Equihash (210,9) 80.00 h/s @ 80W
 • EquihashZero 11.80 h/s @ 80W
 • Ethash
  Win10 0.00 h/s @ 0W
  Linux 0.00 h/s @ 0W
 • Ethash4G 13.00 Mh/s @ 80W
 • Handshake 100.00 Mh/s @ 80W
 • Hex 6.00 Mh/s @ 80W
 • KawPow 6.10 Mh/s @ 80W
 • Lyra2REv3 18.80 Mh/s @ 80W
 • NeoScrypt 500.00 kh/s @ 80W
 • PHI2 2.40 Mh/s @ 80W
 • ProgPow 6.40 Mh/s @ 80W
 • RandomX 200.00 h/s @ 60W
 • TimeTravel10 11.50 Mh/s @ 80W
 • Verthash 200.00 kh/s @ 70W
 • X16R 8.00 Mh/s @ 80W
 • X25X 1.65 Mh/s @ 80W
 • Xevan 1.70 Mh/s @ 80W
 • ZelHash 12.50 h/s @ 80W
 • Zhash 19.00 h/s @ 80W

Most profitable coins for GeForce GTX 1050 Ti

$/kWh
Name(Tag)
Algorithm
Market Cap
Volume
Est. Rewards
Est. Rewards 24h
Rev. BTC
Rev. 24h
Rev. $
Rev. 24h
Profit
Profit 24h
Zano(ZANO)
ProgPowZ
$45,926,330
3.58 BTC
0.2021
0.2492
0.000012
0.000014
$0.72
$0.89
$0.53
$0.70
Ycash(YEC)
EquihashZero
$4,208,519
0.60 BTC
2.9854
2.0134
0.000018
0.000012
$1.07
$0.72
$0.88
$0.53
Equilibria(XEQ)
CryptoNightGPU
$11,060,825
28.14 BTC
1.1051
1.2234
0.000010
0.000011
$0.59
$0.66
$0.43
$0.49
Ryo(RYO)
CryptoNightGPU
$3,000,596
0.17 BTC
7.9796
6.9404
0.000012
0.000010
$0.73
$0.64
$0.56
$0.47
Zclassic(ZCL)
EquihashZero
$1,688,218
0.04 BTC
3.1002
3.5365
0.000009
0.000010
$0.56
$0.64
$0.37
$0.45
Flux(FLUX)
ZelHash
$83,325,021
2.02 BTC
1.5843
1.6710
0.000010
0.000010
$0.61
$0.64
$0.42
$0.45
Conceal(CCX)
CryptoNightGPU
$4,800,433
2.40 BTC
1.6765
1.4284
0.000012
0.000010
$0.72
$0.61
$0.55
$0.44
$1,032,659,441
25.50 BTC
6.2448
6.0576
0.000011
0.000010
$0.65
$0.63
$0.46
$0.44
Ellaism(ELLA)
Ethash
$29,131
0.00 BTC
925.6913
1,008.5324
0.000009
0.000010
$0.57
$0.62
$0.38
$0.43
$260,706
0.00 BTC
134.4062
90.7058
0.000015
0.000010
$0.91
$0.61
$0.72
$0.42
Zero(ZER)
EquihashZero
$2,091,885
0.06 BTC
3.3298
3.0955
0.000011
0.000010
$0.66
$0.61
$0.46
$0.42
Nicehash-KawPow
KawPow
-
2.22 BTC
0.000010
0.000010
0.000010
0.000010
$0.61
$0.59
$0.42
$0.39
Nimiq(NIM)
Argon2d-NIM
$55,351,931
3.18 BTC
94.5999
88.9017
0.000010
0.000009
$0.62
$0.58
$0.43
$0.39
Vidulum(VDL)
EquihashZero
$272,686
0.00 BTC
16.3428
14.7585
0.000010
0.000009
$0.62
$0.56
$0.43
$0.37
Ergo(ERG)
Autolykos
$314,084,844
7.99 BTC
0.0498
0.0537
0.000008
0.000009
$0.49
$0.53
$0.32
$0.36
$6,857,210,946
63.92 BTC
0.0107
0.0103
0.000009
0.000009
$0.56
$0.54
$0.37
$0.35
Tent(TENT)
Zhash
$712,354
0.01 BTC
32.1321
28.9164
0.000010
0.000009
$0.59
$0.53
$0.40
$0.34
$1,198,199,005
14.22 BTC
0.0078
0.0078
0.000009
0.000009
$0.54
$0.53
$0.34
$0.34
Vertcoin(VTC)
Verthash
$31,584,325
0.87 BTC
0.9798
0.9724
0.000008
0.000008
$0.50
$0.49
$0.33
$0.33
Aion(AION)
Equihash (210,9)
$87,313,685
7.60 BTC
1.5798
2.9344
0.000005
0.000008
$0.28
$0.52
$0.09
$0.32
$5,762,190
0.00 BTC
906.0631
918.3580
0.000008
0.000008
$0.50
$0.51
$0.31
$0.32
Beam(BEAM)
BeamHashIII
$90,976,301
40.30 BTC
0.5537
0.5516
0.000008
0.000008
$0.51
$0.51
$0.32
$0.31
Bloc(BLOC)
CryptoNightHaven
$67,554,300
0.00 BTC
50.6468
65.0384
0.000006
0.000007
$0.34
$0.44
$0.20
$0.30
Nicehash-Zhash
Zhash
-
0.47 BTC
0.000008
0.000008
0.000008
0.000008
$0.50
$0.49
$0.30
$0.30
Callisto(CLO)
Ethash
$30,208,611
2.40 BTC
44.3992
41.3075
0.000008
0.000008
$0.52
$0.48
$0.33
$0.29
Nicehash-BeamV3
BeamHashIII
-
0.62 BTC
0.000008
0.000008
0.000008
0.000008
$0.49
$0.48
$0.30
$0.28
$17,060,434
0.14 BTC
2.2717
2.2047
0.000008
0.000008
$0.49
$0.48
$0.30
$0.28
Nicehash-Autolykos
Autolykos
-
0.61 BTC
0.000007
0.000007
0.000007
0.000007
$0.42
$0.44
$0.26
$0.28
$176,866,856
20.38 BTC
18.1985
16.8617
0.000008
0.000008
$0.50
$0.47
$0.31
$0.27
HavenProtocol(XHV)
CryptoNightHaven
$118,611,299
11.18 BTC
0.0430
0.0471
0.000006
0.000006
$0.35
$0.38
$0.20
$0.24
Trezarcoin(TZC)
NeoScrypt
$447,347
0.00 BTC
307.3300
232.5882
0.000009
0.000007
$0.55
$0.41
$0.36
$0.22
Expanse(EXP)
Ethash
$93,515,782
0.20 BTC
5.6501
5.9902
0.000006
0.000006
$0.35
$0.38
$0.16
$0.18
01coin(ZOC)
NeoScrypt
$0
0.00 BTC
401.2905
235.8227
0.000010
0.000006
$0.62
$0.36
$0.42
$0.17
Nicehash-NeoScrypt
NeoScrypt
-
0.01 BTC
0.000006
0.000006
0.000006
0.000006
$0.38
$0.34
$0.19
$0.15
$424,763
0.02 BTC
15.4801
15.5568
0.000005
0.000006
$0.34
$0.34
$0.15
$0.15
Ubiq(UBQ)
Ubqhash
$11,356,706
0.91 BTC
1.1952
1.1710
0.000005
0.000005
$0.32
$0.31
$0.13
$0.12
$3,070,650
0.02 BTC
108.4497
101.3353
0.000005
0.000005
$0.33
$0.31
$0.14
$0.12
Feathercoin(FTC)
NeoScrypt
$6,102,739
0.21 BTC
7.0539
7.9156
0.000003
0.000003
$0.18
$0.20
-$0.01
$0.01
Nicehash-Ethash
Ethash
-
61.79 BTC
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Ethereum(ETH)
Ethash
$446,571,402,986
6,627.75 BTC
0.0000
0.0000
0.000000
0.000000
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Masari(MSR)
CryptoNightFastV2
$679,945
0.06 BTC
2.8417
2.7675
0.000002
0.000002
$0.12
$0.12
-$0.02
-$0.03
Lethean(LTHN)
CryptoNightR
$977,433
0.05 BTC
76.4764
75.7424
0.000002
0.000002
$0.09
$0.09
-$0.05
-$0.05
GoByte(GBX)
NeoScrypt
$476,293
0.00 BTC
2.3733
2.7010
0.000002
0.000002
$0.12
$0.13
-$0.07
-$0.06
Etho(ETHO)
Ethash
$3,715,196
0.19 BTC
2.4986
1.9865
0.000003
0.000002
$0.16
$0.13
-$0.03
-$0.06
Sumokoin(SUMO)
CryptoNightR
$2,381,173
0.01 BTC
0.8717
0.8789
0.000001
0.000001
$0.05
$0.05
-$0.09
-$0.09
Nicehash-CryptoNightR
CryptoNightR
-
0.00 BTC
0.000001
0.000001
0.000001
0.000001
$0.05
$0.05
-$0.09
-$0.09
Nicehash-X16R
X16R
-
0.01 BTC
0.000001
0.000001
0.000001
0.000001
$0.08
$0.08
-$0.11
-$0.11
Monero(XMR)
RandomX
$4,626,354,172
154.99 BTC
0.0000
0.0000
0.000000
0.000000
$0.01
$0.01
-$0.13
-$0.13
Nicehash-RandomX
RandomX
-
0.34 BTC
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
$0.01
$0.01
-$0.13
-$0.13
$10,193,391
0.21 BTC
0.0757
0.0704
0.000000
0.000000
$0.01
$0.01
-$0.13
-$0.13
$0
0.00 BTC
66.8738
59.5354
0.000001
0.000001
$0.05
$0.04
-$0.15
-$0.15
Sero(SERO)
ProgPow
$451,021
0.00 BTC
6.0664
6.9178
0.000000
0.000000
$0.01
$0.01
-$0.18
-$0.18
Nicehash-X16Rv2
X16Rv2
-
0.00 BTC
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
$0.03
$0.01
-$0.17
-$0.18
$412,883,835
29.47 BTC
0.0012
0.0014
0.000000
0.000000
$0.00
$0.00
-$0.19
-$0.19
Handshake(HNS)
Handshake
$97,188,030
1.94 BTC
0.0053
0.0048
0.000000
0.000000
$0.00
$0.00
-$0.19
-$0.19
Nicehash-Handshake
Handshake
-
0.00 BTC
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
$0.00
$0.00
-$0.19
-$0.19